Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy

សូមស្វាគុមន៏ជនរូមជាតិកម្ពុជា សូមអរគុណចំពោះការមកកាន់គេហទំព័រនេះ

  1. ពួកអាយ៉ងវៀតណាមនិងចិន កម្ពុង់តែលួចលក់ប្រទេសកម្ពុជា​ធនធានធម្មជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេស។
  2. យើងគួតែយក២៣/១០/១៩៩១ជាថ្ងៃខ្មែរឯករាជ្រ។
  3. ដល់ពេលហើយបងប្អូនខ្មែរ!​ យើងត្រូវទាមទារយកប្រទេសកម្ពុជាមកវិញ។
  4.  ព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីនិងលោកហ៊ុនសែនគួរតែលាលែងពីតំណែងហើយ។ 
  5. គណនីនេះគឺឯករាជ្យ។

Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy Cambodia Democracy

សូមស្វាគុមន៏ជនរូមជាតិកម្ពុជា សូមអរគុណចំពោះការមកកាន់គេហទំព័រនេះ

  1. ពួកអាយ៉ងវៀតណាមនិងចិន កម្ពុង់តែលួចលក់ប្រទេសកម្ពុជា​ធនធានធម្មជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេស។
  2. យើងគួតែយក២៣/១០/១៩៩១ជាថ្ងៃខ្មែរឯករាជ្រ។
  3. ដល់ពេលហើយបងប្អូនខ្មែរ!​ យើងត្រូវទាមទារយកប្រទេសកម្ពុជាមកវិញ។
  4.  ព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីនិងលោកហ៊ុនសែនគួរតែលាលែងពីតំណែងហើយ។ 
  5. គណនីនេះគឺឯករាជ្យ។


The US Constitution is not the best, but it is a better one


My Blog


មើល, ស្តាប់, គិត, បន្ទាប់មកសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយពួកគេឬអត់។


ស្ដេចនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែររកយកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្នោះ


តើពួកគេតំណាងឱ្យអ្នកណា?


ហ៊ុនសែនបម្រើអ្នកវិនិយោគគឺដើម្បីប្រយោជផ្ទាល់ខ្លួននិងប៉ាក់ពួក


រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបរាជ័យក្នុងការរៀបចំផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់តើឯណាទៅរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រជាជន់និងដើម្បីប្រជាជន់?​??


តើអ្នកមើលឃើញមេដឹកនាំពិតប្រាកដ់ឬអ្នកផ្តាច់ការ?


Subscribe

Sign up to hear from us about specials, sales, and events.ស្តេចស៊ីហនុ, លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលបានក្បត់ជាតិ


Subscribe

Sign up to hear from us about new events.

The Platform

បម្រើសហគមន៍

បេក្ខជនរបស់អ្នកបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយធ្វើការមិនចេះនឿយហត់ដើម្បីធ្វើឱ្យវាក្លាយជាកន្លែងប្រសើរជាងមុន។

United តាមរយៈគោលដៅរួមមួយ

បេក្ខជនរបស់អ្នកស្គាល់តម្លៃនៃការតភ្ជាប់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេកំពុងរត់សម្រាប់តំណែងនេះ។ ជួយពួកគេជួយអ្នក។

ស្វែងយល់​បន្ថែម​ទៀត

Get Involved

បេក្ខជនរបស់អ្នកមិនអាចឈ្នះការប្រណាំងនេះដោយគ្មានជំនួយពីអ្នក។ ការបញ្ជូននិងពាក្យស្លោកគឺជាមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការជួយយើងឱ្យសម្រេចបានគោលដៅរួមគ្នា។

Get involved!

Sign up to receive updates from the candidate on the trail!